VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETÕ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelezõ érvényûnek tekinti.

A webáruház célja a FoodWorld Kft. melegétkeztetési szolgáltatásainak bemutatása, online rendelési és fizetési rendszer biztosítása a vásárlók részére.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövõ (fogyasztói) szerzõdésben, illetve a késõbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részérõl az internet technikai lehetõségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészõje aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészõk frissebb változatai. Más böngészõkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt mûködést garantálni.

Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ, illetve a vásárló által a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetû károkért. A Szolgáltató kizár minden felelõsséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelõs saját magatartásáért.

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

A webáruház mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: info@frissfood.hu; Telefon: +36-1-401-4444) rendelkezésére áll hétköznapokon 07:30-l6:00 óráig.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszûnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerzõdéskötés nyelvével megegyezik.

Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Szolgáltató nem köt szerzõdést kiskorúakkal.

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerzõdés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévõk között kötött szerzõdés") nem tekinthetõ írásba foglalt szerzõdésnek, így az nem kerül iktatásra, és késõbbiekben papír alapon nem elõhívható, nem hozzáférhetõ.

ÁSZF - JOGI TÁJÉKOZTATÁS

a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerzõdésekrõl"

szóló Kormányrendelet szerint

A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:

FoodWorld Kft.

------------------------------------------------

Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú u. 21/a 3.em.8.a

Telephely, levélcím: Telephely: 1144 Budapest Csertő utca 5-7

Cégjegyzékszám: 01-09-929160

Adószám: 14989894-2-41

Telefon: +36-1-401-44-44

E-mail: info@frissfood.hu

Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap 7:30-16:00 között áll rendelkezésre.

B)

Szolgáltató tevékenységi köre: melegétkeztetési szolgáltatás kiszállítással, Budapest és környéke térségben.

Webáruházunk szolgáltatásának igénybevevõi: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minõsülõ magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejû fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés,

a) amelyet a szerzõdõ felek egyidejû fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követõen kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejû fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történõ értékesítése vagy népszerûsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minõsül.

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a tételek össz árából és a szállítási díjból tevõdik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói szerzõdést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezésérõl a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink - az ételek webáruházban történõ megrendeléséhez szükségesen - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történõ adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

C)

Weboldal tényleges mûszaki üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a GTS Hungary Távközlési Kft. üzemelteti (2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15., Magyarország, info@gts.hu, Rövid telefonszám minden körzetbõl: 1267, Telefonszám Budapestrõl: 814 4444, Telefonszám egyéb körzetekbõl: 814 444, Fax: +36 1 814 4499, Hívásfogadás: hétfõ – péntek: 8:00-18:00, szombat, vasárnap és ünnepnapokon zárva).

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelõlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelõlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen, vagy elõzetesen bankkártyával vagy SZÉP kártyával megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a megrendelt ételek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhetõ, akkor email vagy telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.

Ön a kiválasztott ételeket munkanapokon hétfõtõl péntekig legkésõbb 13 óráig kapja kézhez munkatársaink segítségével. A szállítás az első szállítási napon 07:00 - 13:00 között érkezhet. Az első találkozás során lehet megbeszélni a futár kollégával, hogy a továbbiakban milyen időpontban szeretné a megrendelő átvenni az ételt. Ha az időpont megfelelő, akkor ettől +- egy órával térhet a futárunk elsősorban a kedvezőtlen forgalmi és/vagy időjárási viszontagságok miatt.

Ételeinket jelenleg Budapest teljes területén valamint vonzáskörzetében szállítjuk házhoz. 

Abban az esetben, ha a megrendelt étel pontos kiszállítását szeretné megtudni, úgy arról munkatársaink a +36-1-401-44-44 telefonszámon tudnak felvilágosítást adni.

Szállítási feltételek

---------------------

A weboldalon megrendelt ételeket, üdítõitalokat és kiegészítõ termékeket minden esetben futárszolgálat szállítja ki, amellyel kapcsolatban külön szállítási költség a vásárlót nem terheli.

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történõ kiszállításra vonatkozik.

A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a szállítmány érkezésérõl.

Ha az adott címen a vásárló nem elérhetõ és a futár telefonon sem tudja elérni, akkor a rendelt ételt visszaviszi Szolgáltatóhoz, és az újbóli kiszállítást aznapra már nem tudja vállalni, más napra pedig Szolgáltató elvi okokból nem szállít - csak frissen készített ételeket szállít.

Rendelését a szállítást megelőző munkanapon 13:00-ig, lemondását legkésõbb a szállítást megelõzõ munkanapon 15 óráig tudjuk elfogadni!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebbõl fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenõrizni!

Hibás tételt jelent, ha Szolgáltató nem a megrendelt ételt szállította ki és a kiszállított terméket a vásárló nem akarja elfogadni. Ezesetben a helyesbített újraszállítás költsége Szolgáltatót terheli, a kellékszavatosság polgári jogi elvei alapján (jelen tájékoztatónk I.sz. melléklete).

E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betûvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti idõszakban.

Fizetési lehetõségek:

---------------------

1. Készpénzben a futárnál 

A weboldalon a rendelés feladásánál a fizetési mód kiválasztásakor jelezni kell, ha nagyobb címlettel (10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os) kíván fizetni.

2. TICKET RESTAURANT, SODEXHO, ERZSÉBET és POSTA PALETTA étkezési utalványokat elfogadunk, az utalványokat a futárok veszik át.

3. SZÉP Kártyával

SZÉP Kártyával jelenleg csak online, a webshopon keresztül lehet fizetni, a futár - jelenleg, jelen tájékoztató kelte napjával érvényesen - nem visz magával ecélból kézi terminált minden vásárlónkhoz.

Online MKB SZÉP, OTP SZÉP és K&H SZÉP Kártyával fizethet.

Az MKB SZÉP rendszert az MKB SZÉP Egészségpénztár önálló internetes terminálján keresztül biztosítja.

Az OTP SZÉP rendszer az OTPDirekt.hu keretén belül mûködik.

A K&H SZÉP kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet K&H SZÉP kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenõrzõ számát megadják.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követõen a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt 

kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. A K&H SZÉP fizetési felületén kérhetõ, személyes email cím megadásával bizonylatküldés is, a tranzakcióról.

4. VISA/MasterCard/Maestro/AMEX Bankkártyával

A web alapú OTPDirekt webes Bankkártya-elfogadás az OTPDirekt.hu védett (TLS HTTPS) website keretén belül mûködik.

Részletesebb információk:

http://www.yourbank.hu/doc/otp_altalanos_fizetesi_tajekoztatas.pdf

A mobiltelefonos authorizációval mûködõ OTPay és a MasterPass fizetési módokat a Cellum ZRt. és a MasterCard közös rendszerben biztosítja.

Részletesebb információk:

https://www.otpbank.hu/otpay/

F)

A szerzõdéskötést követõ telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszközök használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést követõ kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma/faxszáma normál (nem-emelt) hívásdíjú.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással és utánvéttel kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

A webáruházban regisztráció nélkül is nézelõdhet, de a tételek összegyûjtéséhez a kosárban, és a megrendeléséhez regisztráció szükséges.

A regisztrációval egyúttal ugyanis a vásárló elfogadja a szerzõdéskötési feltételeket és az adatkezelési tájékoztató feltételeit.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A fogyasztói szerzõdéskötés és regisztráció nyelve magyar.

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció során az adatlapot értelemszerûen ki kell tölteni. Fontos, hogy a szállítási címen legyen majd valaki, aki átveszi a küldeményt.

A szállítási és számlázási címet már az elsõ lépésben fixálni kell.

MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes tételek vízszintesen kategóriákba sorolva, függõleges oszlopokban napokra beosztva találhatóak. Valójában ez a  táblázat a "KOSÁR" funkiója, (+) és (-) jelekkel lehet a rendelni kívánt mennyiséget szabályozni.

A megrendelés elküldése

Továbblépve összesítõben, a Webáruház felsorolja a rendelt tételeket, és a fizetendõ összeget. A fizetendõ összeg minden költséget tartalmaz. 

Továbblépve lehet a fizetési módot kiválasztani. Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez (ez a futár számára hasznos).

A megrendelés visszaigazolása

Miután a Felhasználó elküldte a megrendelést, automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendõ összeget is tartalmazza. A fizetendõ összegen kívül mást nem kell fizetni (pl. szállítási díjat). Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz. 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenõrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) A Szolgáltató az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerzõdés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A webáruház természetesen, tekintettel a tevékenységi körre, nem várja ki a 48 órát hanem a lehetõ legsürgõsebben fogja kiküldeni a megrendelés feldolgozásáról, befogadásáról szóló emailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelõsségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplõ adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetõségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában (vagy telefonos rendelésben) jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (Korm.r.13.§ és 19.§).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha átmenetileg egy bizonyos étel nem készíthetõ el (eseti anyaghiány miatt). Részben történõ teljesítés kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor. 

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

ÉTELEINK

Aktuális ételválasztékunkat weblapunkon találja meg, ahol rendelését azonnal rögzítheti. Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, úgy rendelését a +36-1-401-44-44 telefonszámon is leadhatja.

ÉTELMENNYISÉGEK:

Zóna és extra adagjaink a normál adaghoz képest 30%-os eltérést mutatnak. Extra adagjainkat elsõsorban aktív életmódot folytató megrendelõinknek ajánljuk, míg zóna adagjaink gazdaságos megoldást jelenthetnek kedvezményes árukkal.

NÉHÁNY TUDNIVALÓ AZ ÉTELEK CSOMAGOLÁSÁRÓL, TÁROLÁSÁRÓL

Az étlapon látható áraink a csomagolási és szállítási költségeket is tartalmazzák.

Ételeinket egyszer használatos, mikrozható, az OÉTI által engedélyezett mûanyag dobozban tálaljuk, majd csomagológépen  fedõfóliával lehegesztjük az EU szabványnak megfelelõen.

A becsomagolt ételek kiszállítását speciális, hõszigetelt tárolókban, hûtve végezzük. Elfogyasztásig az ételt hûtõszekrényben kell tárolni!

Fogyasztás elõtt az ételt újra hõkezelni kell, azaz a zárófóliával együtt vagy anélkül mikrohullámú készülékben újra fel kell forralni.

MINÕSÉG

Konyhai technológiánkat folyamatosan fejlesztjük az ÁNTSZ felügyeletével, az OÉTI jóváhagyásával. A gyakorlatban mindezt a HACCP rendszer segítségével felügyeljük. Ételeink természetes alapanyagokból készülnek tartósítószer felhasználása nélkül. Az ételeket sokkoló hûtéses technológiával, rövid idõ alatt 0-3 C fok hõmérsékletre hûtjük. Ez az eljárás lehetõvé teszi, hogy ételeinket adalékanyag és tartósítószer mentesen készítsük.

A HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) rendszer az élelmiszerek biztonsága megteremtésének érdekében létrehozott, nemzetközileg elfogadott, megelõzõ jellegû módszer, melynek segítségével az ételeink elkészítésének folyamatát elemezve azonosítjuk a lehetséges veszélyeket.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Megrendeléssel, módosítással, számlázással kapcsolatos kérdésekben, valamint a szállítási idõpontokkal és reklamációval, észrevételekkel kapcsolatban hétköznapokon 07:30-l6:00-ig állunk vendégeink rendelkezésére elérhetõségünk bármelyikén.

Rendelését, lemondását legkésõbb a szállítást megelõzõ munkanapon 12 óráig tudjuk elfogadni!

A Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítésének minõsül, ha az étel a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezõbb, elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás elõtt az ételekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minõségével, alapvetõ tulajdonságaival kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-401-44-44-es telefonszámon.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden kiszállításra és ételre tételesen garanciát vállalunk! Ha a kiszállított étellel kapcsolatban alapos okkal méltányolható kifogása van (szállítás közben a szállító legnagyobb gondossága ellenére mégis megrepedt a fólia az ételhordó dobozon, vagy ha Vásárló valóban nem a rendelt étel kapta és az érkezett ételt nem kívánja elfogyasztani), úgy telefonos egyeztetést biztosíthatunk.

A tévesztett ételeket vevõszolgálatunkon jelezheti.

Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt ételt azonnal visszaszállítja, az árkülönbözetet (telefonos egyeztetéssel) a futár visszaadhatja.

Vis maior esetében (természeti katasztrófa - ideértve a szállítást meghiúsítani képes vihart és esõzést -, illetve terrorcselekmény, és a Magyar Köztársaság Alaptörvényében felsorolt egyéb különös, idevonatkozó esetben a szállítás csúszhat, vagy meghiúsulhat). Ilyen esetekrõl utólag, vásárlóinkkal esetileg egyeztetünk.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás elõtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a info@frissfood.hu email címen vagy a +36-1-401-44-44-es telefonszámon.

2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenõrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás idõpontjáról és az esetlegesen felmerülõ szállítási költségekrõl. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidõn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.

Az elõre megrendelt ételekre a személyes (készpénzes vagy utalványos) fizetés az elsõ szállítási napon történik munkatársunknál - online fizetésnél elõre. Munkatársunk a megrendelésrõl részletes számlát ad át, személyesen.

H)

45/2014(II.26) Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a Korm.r.20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak;

A kormányrendelet ételkiszállítási esetekben, mivel az a fogyasztó kifejezett kérésére készül, nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Visszavétel és visszaszállítás kapcsán csak kellék- vagy termékszavatosságot lehet érvényesíteni.

I)

2013:V (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltetõ eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. Illetékes bíróság: a 2010. évi CLXXXIV. tv. 1.sz. melléklete szerint a FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett mûködõ Békéltetõ Testület: 

BUDAPESTI BÉKÉLTETÕ TESTÜLET

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

    Telefonszáma: (1) 488-2131

    Fax száma: (1) 488-2186

    Név: Dr. Baranovszky György

    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem felhasználhatóak (hibásan lettek elkészítve, vagy szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelmûen megállapíthatóan a Szolgáltatót (mint konyhát) vagy a Szállítót terheli felelõsség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthetõ.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minõsül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerzõdést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényrõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhetõ:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814

2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény

* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról

* A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

* A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

Z)

Záradék

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

1.sz. melléklet

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FoodWorld Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

- Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (konyhával) szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

Szolgáltató a készített és kiszállított ételekkel kapcsolatban különös jótállást nem biztosít, mert szavatossággal felel. 

Ételeit a rá vonatkozó étel-minõségi és higiéniai szabványoknak, gyártási és egészségügyi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelõen készíti el, felelõs gondossággal, és frissen (a kiszállítás napján).

Tájékoztató utoljára módosítva, és hatályba léptetve: 2016.05.10-től.

Rendelnél?

Kattints a regisztrációhoz! Regisztráció

Miért?

Miért érdemes a Frissfoodtól rendelni? Fedezd fel